Aanmelding

   ē Download hier het fax-aanmeldformulier voor GGNet Jeugd.
   ē Huisartsen die
ZorgDomein gebruiken, kunnen patiŽnten via dit programma
     digitaal aanmelden (dit heeft de voorkeur).

NB: De aanmelding dient minimaal de volgende gegevens te bevatten:
ē (vermoeden van) een psychische / psychiatrische stoornis;
ē betreft het een verwijzing naar basis-ggz ůf naar specialistische ggz
ē AGB-code verwijzer

Rechtstreeks of indirect verwijzen
Huisartsen kunnen rechtstreeks verwijzen naar GGNet.
Daarnaast hebben zorgverzekeraars voor hun eigen verzekerden bepaald wie er nog meer naar GGNet mag verwijzen naar de basis-ggz en naar de specialistische ggz. Dit kunt u vinden op deze pagina van ggnet.nl.
Staat uw beroep niet op deze lijst(en)? Dan kunt u alleen Ďindirect verwijzení. U kunt uw patiŽnt dan adviseren contact op te nemen met de eigen huisarts voor een verwijzing.

Jeugd van 0 - 23 jaar
Iedere huisarts en medisch specialist kan patiŽnten rechtstreeks aanmelden bij GGNet Jeugd indien er sprake is van (een vermoeden van) psychische of psychiatrische problemen. U hoeft dus niet eerst een CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin) in te schakelen. Bij twijfel kunt u overleggen met de aanmeldfunctionaris van de desbetreffende locatie.

Aanmeldfunctionarissen
ē Voor de regio Oost-Gelderland, met locaties in Doetinchem, Zevenaar
   en Winterswijk: telefoon 088-933 2350 
ē Voor locatie Zutphen en locatie Apeldoorn*): telefoon 088-933 2100  

Kliniek
Voor jongeren die opgenomen zijn in de jongerenkliniek (14-23 jaar) in het RGC Doetinchem, Kruisbergseweg 29, kunt u tijdens kantooruren bellen met het secretariaat, telefoonnummer 088-933 1334, buiten kantoortijden via de receptie, telefoonnummer: 088-933 1700.

Spoed
Kijk voor deze informatie op de pagina Crisis.


*) Apeldoorn: CliŽnten in de leeftijd van 18-23 jaar dienen aangemeld te worden bij het Team jongvolwassenen. Het voornemen van GGNet is dat de leeftijdgrens in Apeldoorn gelijk wordt getrokken met die in de overige regio's.

Verwijzers zoals (huis)artsen, medisch specialisten of bureau Jeugdzorg, kunnen hun patiënten rechtstreeks aanmelden bij GGNet. Indien u besluit uw patiënt aan te melden, dient u eerst een verwijzing te doen naar de basis-ggz of de specialistische ggz van GGNet Jeugd.
Voor telefonisch overleg over de aanmelding kunt u contact opnemen met de aanmeldfunctionaris. Deze overlegt met u wat de behandelmogelijkheden zijn.