Ervaringsgroepen

De Ervaringsgroep is een behandelvorm waar ouders samen met hun kind kunnen werken aan het verminderen of oplossen van opvoedings- en/of relationele problemen. Enerzijds gaat het dan om steun en advies voor de speciale opvoeding van hun kind en anderzijds wordt geprobeerd om de ouders meer inzicht te geven in het gedrag van hun kind.
Lees meer in deze pdf (ook over Ervaringshuis en Ouder-kindgroep).

De Ervaringsgroepen worden alleen in Apeldoorn aangeboden.

Verwijzers zoals (huis)artsen, medisch specialisten of bureau Jeugdzorg, kunnen hun patiënten rechtstreeks aanmelden bij GGNet. Indien u besluit uw patiënt aan te melden, dient u eerst een verwijzing te doen naar de basis-ggz of de specialistische ggz van GGNet Jeugd.
Voor telefonisch overleg over de aanmelding kunt u contact opnemen met de aanmeldfunctionaris. Deze overlegt met u wat de behandelmogelijkheden zijn.